Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen deze website kan gebruiken. Een toegankelijke website is zo ontworpen en ingericht dat alle bezoekers hem kunnen gebruiken. Ook bezoekers die blind, slechtziend, doof of dyslectisch zijn. En ook bezoekers met een motorische beperking of die moeite hebben met het begrijpen van teksten. Wij werken er hard aan om de website zo toegankelijk mogelijk te maken.

Toegankelijkheidsverklaring

Wij streven ernaar onze website toegankelijk te maken voor iedereen en op alle apparaten. Dit doen we door het naleven van de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. In onze toegankelijkheidsverklaring leest u op welke punten we afwijken van deze richtlijn. En aan welke punten we momenteel werken. 

Label digitale toegankelijkheid voor culemborg.nl
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Culemborg

Toegankelijkheidsonderzoek

Het toegankelijkheidsonderzoek naar www.culemborg.nl is afgerond op 21 juli 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Hieronder kunt u de volledige onderzoeksrapporten downloaden.

Deelonderzoek gericht op de content: 

Volledig onderzoek, inclusief techniek: 

Raadsinformatiesysteem

Het toegankelijkheidsonderzoek naar culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl is afgerond op 4 november 2021. De website voldoet op dit moment nog niet geheel aan de vereisten voor WCAG 2.1, niveau A en AA. Hieronder kunt u de volledige onderzoeksrapporten downloaden:

Culemborg kan meer

Het toegankelijkheidsonderzoek naar www.culemborgkanmeer.nl is afgerond op 20 oktober 2021. De website voldoet op dit moment nog niet geheel aan de vereisten voor WCAG 2.1, niveau A en AA. Hieronder kunt u de volledige onderzoeksrapporten downloaden:

Meer informatie over digitale toegankelijkheid, zie www.digitoegankelijk.nl